mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowy Zespół Nr 10
Szkół Mechaniczno- Elektrycznych
im. Mikołaja Kopernika w Kętach