mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowy Zespół Nr 10
Szkół Mechaniczno- Elektrycznych
im. Mikołaja Kopernika w Kętach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://pz10kety.mobidziennik.pl/2021